Grondprijzen

Hieronder treft u de prijslijst van Villawijk Landgoed Eelink. Per kavelnummer staat het oppervlakte, de v.o.n. prijs en status vermeld.

De onderstaande afbeelding geeft de verkaveling weer. In iedere kavel staat een nummer welke correspondeert met bovenstaande tabel. De kavels zijn vrij van architect en aannemer. Als u een kavelpaspoort wenst te ontvangen kunt u gerust contact opnemen met de makelaars.

Naast de grondprijs dient u nog rekening te houden met een aanneemsom van de woning en de bijkomende kosten, hierover kunt u contact opnemen met WBC Projekten. Op basis van uw wensen kan er voor u een totaalkostenplaatje gemaakt worden.

Villawijk Landgoed Eelink

Dit betekent bouwen op Landgoed Eelink voor u:

  • Betaalbaar exclusief!
  • Unieke locatie in de natuur
  • Ruimte voor uw stijl en smaak
  • Creatieve vrijheid