Eelink Noord

Eind 2019 is een samenwerking gestart tussen Landgoed Eelink en JS4EVER B.V., de eigenaar van het weiland rondom boerderij ‘Den Harden’ gelegen aan de Bataafseweg 1.
Deze samenwerking heeft betrekking op de planologische procedures om het noordoostelijk gedeelte van Landgoed Eelink samen te voegen met het weiland rondom boerderij ‘Den Harden’ tot Eelink Noord. Een uitbreiding van Villawijk Landgoed Eelink.

Aanleiding voor deze samenwerking is meerledig;
– Het weiland rondom ‘Den Harden’ kan eventueel solitair worden ontwikkeld en ontsloten direct op de Bataafseweg;
– Het huidige beeldkwaliteitsplan van Landgoed Eelink stamt uit 2006-2012;
– Er zijn nieuwe inzichten, met name op het gebied van duurzaamheid;
– De behoefte is verschoven van grote naar middelgrote kavels.

De samenwerking tussen Landgoed Eelink & JS4EVER b.v. is gebaseerd op drie uitgangspunten;
– Aansluiting bij de bestaande stedenbouwkundige randvoorwaarden én beeldkwaliteit van Landgoed Eelink;
– Ontsluiting via de Laan van Napoleon;
– De samenwerking heeft enkel betrekking op Eelink Noord en niet het overige deel van Landgoed Eelink.

De eerste stap van de samenwerking is het opstellen van een beeldkwaliteitsplan waarin enerzijds wordt verbeeld hoe de twee gebieden kunnen worden samengevoegd en anderzijds met woord en beeld vorm wordt gegeven aan de gewenste beeldkwaliteit van de te realiseren villa’s.

illustratie uit het beeldkwaliteitsplan blz. 26 ‘stedenbouwkundig plan Eelink-Noord‘ (het rood omlijnde gebied met daarin rode bouwblokken vormen plangebied Eelink Noord)

Het beeldkwaliteitsplan ‘Landgoed Eelink Noord’ is opgesteld door het bureau Hofstra|Heersche en wordt deze zomer voorgelegd aan het college van Burgemeester en Wethouders en vervolgens de raad van de Gemeente Winterswijk.

Het beeldkwaliteitsplan kunt u inzien door op de link hieronder te klikken:Villawijk Landgoed Eelink

Dit betekent bouwen op Landgoed Eelink voor u:

  • Betaalbaar exclusief!
  • Unieke locatie in de natuur
  • Ruimte voor uw stijl en smaak
  • Creatieve vrijheid