Eelink Noord

Eind 2019 is een samenwerking gestart tussen Landgoed Eelink en JS4EVER B.V., de eigenaar van het weiland rondom boerderij ‘Den Harden’ gelegen aan de Bataafseweg 1.
Deze samenwerking heeft betrekking op de planologische procedures om het noordoostelijk gedeelte van Landgoed Eelink samen te voegen met het weiland rondom boerderij ‘Den Harden’ tot Eelink Noord. Een uitbreiding van Villawijk Landgoed Eelink.

Beeldkwaliteitsplan

De eerste stap van de samenwerking is het opstellen van een beeldkwaliteitsplan waarin enerzijds wordt verbeeld hoe de twee gebieden kunnen worden samengevoegd en anderzijds met woord en beeld vorm wordt gegeven aan de gewenste beeldkwaliteit van de te realiseren villa’s.

Dit beeldkwaliteitsplan is in juni 2020 gepresenteerd aan de omwonenden en op 24 september 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Het beeldkwaliteitsplan kunt u hier downloaden:

Bestemmingsplan

Als vervolg op het beeldkwaliteitsplan is het ontwerpbestemmingsplan ’Eelink Noord’ opgesteld. Dit bestemmingsplan betreft een herziening van het bestemmingsplan ’Eelink 2012 en maakt het realiseren van 14 vrijstaande woningen mogelijk.

Dit ontwerp bestemmingsplan ligt van 24 februari tot en met 6 april 2021 ter inzage. Het plan kunt u vinden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatienummer: NL.IMRO.0294.BP2011SGEELINKNOOR-OW01

Op 6 juli 2021 heeft het College van Burgemeester en Wethouders ingestemd met het bestemmingsplan waarna het in september 2021 wordt aangeboden aan de Gemeenteraad.

illustratie uit het beeldkwaliteitsplan blz. 26 ‘stedenbouwkundig plan Eelink-Noord‘ (het rood omlijnde gebied met daarin rode bouwblokken vormen plangebied Eelink Noord)

Voor meer informatie over Landgoed Eelink en de uitbreiding Eelink Noord kunt u contact opnemen met ons via de contactpagina.

Villawijk Landgoed Eelink

Dit betekent bouwen op Landgoed Eelink voor u:

  • Betaalbaar exclusief!
  • Unieke locatie in de natuur
  • Ruimte voor uw stijl en smaak
  • Creatieve vrijheid