Bouwmogelijkheden

Kavelindeling

Het plan Landgoed Eelink bevat bouwkavels, in grootte variërend van circa 1600 m2 tot ruim 10.000 m2. Voor de kavels moet worden gerekend op een prijs vanaf circa
€ 250.000,–. vrij op naam.

De meeste woningen worden gebouwd aan de noordkant van de bestaande bosstrook die van noordwest naar zuidoost loopt. De bossen en de woonbebouwing ten noorden van de beek (ook met opgaand groen) zorgen voor een bepaalde beslotenheid. Die zal straks nog eens worden versterkt door de aanplant van een aantal nieuwe bospercelen aan de oostkant. Het noordelijke plandeel wordt zo vrijwel ingesloten door het groen. Tegen de achtergrond van de bossen zijn de twee percelen langs de Kottenseweg juist gesitueerd met een groot en open vooruitzicht. Met name deze twee percelen zullen gezichtsbepalend worden voor het plan.

 

Veel variatie en nieuwe mogelijkheden op villawijk Landgoed Eelink:

  • De breedte van het perceel is is in overleg met de verkopende partij te bepalen.
  • Oriëntatie van de woning is zowel evenwijdig of loodrecht op de richting van de weg mogelijk (maximaal tweemaal gelijke oriëntatie naast elkaar)
  • De inhoud van de woningen bedraagt minimaal 750 m³.
  • Om dichte bebouwing te voorkomen blijft alle bebouwing 6 meter uit de zijdelingse perceelsgrens.
  • Voorgevel van de woning mag in een zone 5 meter vanaf de gevellijn.
  • Bijgebouwen zijn mogelijk binnen een zone van 10 meter rond het hoofdgebouw en 3 meter achter de voorgevel.

 

Beeldkwaliteit

In het stedenbouwkundige plan speelt het landschap een belangrijke rol. De aaneengesloten bospercelen en het dal van de Whemerbeek vormen een boeiend en waardevol landschappelijk decor, waarin de toekomstige bebouwing organisch is opgenomen. Groen, woningen, openbare ruimte, infrastructuur en water zijn ingebed in de omgeving.

De architectuur van de woningen is te vatten onder de noemer ‘eenheid in verscheidenheid’.
Er is voldoende architectonische vrijheid om iedere liefhebber van woonsuperioriteit aan zijn trekken te laten komen. Landgoed Eelink heeft alleen voor de architectonische stijl modern/expirimenteel nog een vast deel van het gebied aangewezen.

Ondanks deze verscheidenheid tekent Landgoed Eelink zich door een homogeen, landelijk karakter.
Met als verbindende factoren de uitgestrekte kavels, de authentieke weg die over het landgoed meandert, de metersbrede bermen en de lange groene hagen die de erfscheidingen vormen.

De exacte inhoud van het bestemmingsplan is bij de makelaar op te vragen.

Villawijk Landgoed Eelink

Dit betekent bouwen op Landgoed Eelink voor u:

  • Betaalbaar exclusief!
  • Unieke locatie in de natuur
  • Ruimte voor uw stijl en smaak
  • Creatieve vrijheid